Rating AAA

RATING AAA

Uno Transport otrzymało ocenę AAA przez uznaną na całym świecie agencję ratingową Soliditet, co plasuje nas wśród najbardziej wypłacalnych firm w Danii.