NSAB 2015

CZŁONEK NORDYCKIEGO ZWIĄZKU SPEDYTORÓW

Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Nordyckiego Stowarzyszenia Spedytorów (NSAB 2015). Niniejsze warunki ograniczają naszą odpowiedzialność za utratę, amortyzację lub uszkodzenie towaru do 8,33 SDR za kg. Nasza odpowiedzialność w przypadku opóźnienia jest również ograniczona do opłaty frachtowej, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 50 000 SDR za każde zamówienie.

W przypadku magazynowania, całkowita odpowiedzialność spedytora za szkody w związku z pojedynczym zdarzeniem jest ograniczona do 500 000 SDR. (§ 14) obejmując zarówno bieżące, jak i wcześniejsze roszczenia.
Roszczenia dotyczące frachtu itp. muszą być honorowane niezależnie od warunków dostawy umowy handlowej (§10).