Nordisk Speditørforbund

Medlem af Nordisk Speditørforbund

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser
vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt
SDR 50.000 for hver ordre.

Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000. (§ 14) omfatter
såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).