Vareforsikring

Vareforsikring

Transportørens ansvarsforsikring omfatter alene det ansvar, der fremgår af fragtaftalen, og som ofte er begrænset i forhold til varens værdi.

I visse tilfælde er transportøren i øvrigt helt fritaget for ansvar. Vi må derfor tilråde, at der tegnes vareforsikring til dækning af varens fulde værdi.

Vareforsikring kan tegnes gennem Uno Transport A/S hos anerkendt forsikringsselskab.